Projektering

Projekteringsstöd

Vi hjälper dig med projekteringsarbetet. Vi har lång erfarenhet och kunskap om alla myndighetsregler som man skall ta hänsyn till vid projekteringen.

Om vi får underlag i form av planritning, takhöjder och eventuell Brandskyddsdokumentation så gör vi en komplett ritning med tydliga grafiska markeringar av vägledande markeringar och vilka områden som behöver ha nödbelysning och med vilka luminanskrav.

Olika krav för t.ex.

  • Utrymningsväg
  • Samlingslokal
  • Nivåförändringar (trappor)
  • Farliga maskiner
  • Risk för instängning (t.ex frysrum)
  • Teknikutrymmen
  • Livräddande utrustning och utrymningsplatser

Ritningen tillsammans med ett förslag till armaturförteckning utgör ett bra beslutsunderlag och blir en värdefull del av dokumentationen för framtida drift och underhåll.

Vi kan också erbjuda fullständiga ljusberäkningar i dialux som kan göras efter inredningsritningar.