Home / Support / Kostnadskalkyl

Kostnadskalkyl

LED-tekniken ger kraftigt minskade energi- och underhållskostnader, vilket innebär möjligheter till stora besparingar. Se exempel.

Kontakta oss via e-post om du vill få din egen beräkning gjord.
exit@lisol.se