ELS-SV

Produktdokument

Övriga dokument

ELS-SV

ELS-SV är en kompakt 230V AC/DC reservkraftcentral som är idealisk för användning inom en brandzon och klarar upp till 60 armaturer.

Joker Teknologi, individuell armatur och kretsövervakning är standard.

Reservkraftcentralen inkluderar automatisk övervakning av individuella armaturer utan egen bus. Kommunikation och styrning sker på kraftkabeln

 

  • Upp till 4 kretsar max 15 armaturer per krets, 440W belastning
  • Låga underhålls- och servicekostnader tack vare central övervakning av alla anslutna armaturer.
  • Automatiserad funktions- och batteritidstest
  • Den patenterade Jokerfunktionen för kombinerad drift av maintained(alltid tänd), non-maintained(endast nöddrift), switched maintained(signalstyrd) armaturer på samma krets.
  • Felmeddelande med armaturadress (tillval)