• cps_220_64
 • cps_220_64_tft

CPS 200/64

Produktdokument

Övriga dokument

CPS 220/64

CPS 220/64 är modul uppbyggd för upp till 2560 armaturer. Joker Teknologi, individuell lamp- och kretsövervakning är standard.

Reservkraftcentralen inkluderar automatisk övervakning av individuella armaturer utan egen bus. Kommunikation och styrning sker på kraftkabeln

KTY med option på BCS.

Systemfunktioner

 • Modulär design, olika kapslingsstorlekar för huvudcentral, undercentraler, batterihållare och batteri kapslingar.
 • Upp till 128 kretsar (64 på huvudcentralen och 64 på undercentraler) max 20 armaturer per krets.
 • Låga underhålls- och servicekostnader tack vare central övervakning av undercentraler och alla anslutna armaturer.
 • Automatiserad eller manuellt funktionstest med loggbok för status och felinformation.
 • Slutna blybatterier 10/12år.
 • Galvaniskt separerad bus för kommunikation med externa enheter.
 • Den patenterade Jokerfunktionen för kombinerad drift av maintained(alltid tänd), non-maintained(endast nöddrift), switched maintained(signalstyrd) armaturer på samma krets.

Nätverks kompatibel, grafik baserad styrenhet

 • 5,7 “TFT pekskärm
 • Integrerat webgränssnitt (InoWeb)
 • USB-gränssnitt till

Ladda/spara systemkonfiguration

Ladda/spara krets konfiguration (driftläge, övervakning och destinationstexter)

 • Administration av upp till 128 kretsar. (Max 2560 armaturer. 20 adresser per krets)
 • Automatisk övervakning av systemet, inklusive enstaka armaturer och kretsbrott utan egen bus
 • Integrerad loggbok för central sammanställning och >2 år lagring av alla systemrelaterade data
 • Anslut laptop för att NÅTT!