Home / (E) Om oss / Verksamhet

Verksamhet

Svenska tillverkare av diodbelysta nödgångsarmaturer

Lisol är en Svensk tillverkare av diodbelysta nödutgångsarmaturer. Vi har funnits sedan 1993 och var först i Europa med att utveckla en teknik som gjorde det möjligt att belysa nödutgångsarmaturer med dioder.

Tekniken har gjort det möjligt att konstruera armaturer med hög tillförlitlighet, slimmad design och mycket god totalekonomi.

Diodbestyckade armaturer med rätt avpassade driftdon karaktäriseras av låg energiförbrukning och lång livslängd. Vid större anläggningar påverkas även behovet av central reservkraft väsentligt. Luminansnivån i våra armaturer är hög, > 200 cd/m² trots den låga energiförbrukningen.

Den låga energiförbrukningen, < 2W, medför också kraftigt reducerade utsläpp av växthusgaser. Genom att välja den här tekniken istället för konventionella lysrör minskar koldioxidutsläppen med ca 95%. Det betyder att redan vid 12 st armaturer innebär skillnaden i energiförbrukning att koldioxidutsläppen minskar med 1 ton per år. Det är dock stor skillnad mellan olika fabrikat av LED-belysta skyltar. Jämförelsen gäller EXIT®.

Vi är stolta leverantörer till bl.a. Statens Fastighetsverk, Akademiska hus och ett stort antal Kommuner och Landsting.

Vi tänker på miljön och energiförbrukningen

Den låga energiförbrukningen, < 2W, medför också kraftigt reducerade utsläpp av växthusgaser. Genom att välja den här tekniken istället för konventionella lysrör minskar koldioxidutsläppen med ca 95%. Det betyder att redan vid 12 st armaturer innebär skillnaden i energiförbrukning att koldioxidutsläppen minskar med 1 ton per år. Det är dock stor skillnad mellan olika fabrikat av LED-belysta skyltar. Jämförelsen gäller EXIT®.

Vi är stolta leverantörer till bl.a. Statens Fastighetsverk, Akademiska hus och ett stort antal Kommuner och Landsting.