230V system, CPS, ELS

CPS 220/64

CPS 220/64 är modul uppbyggd för upp till 2560 armaturer. Joker Teknologi, individuell lamp- och kretsövervakning är standard.

Reservkraftcentralen inkluderar automatisk övervakning av individuella armaturer utan egen bus. Kommunikation och styrning sker på kraftkabeln

Övervakning av batteriblock som standard med tillvalsmöjlighet på BCS för övervakning av individuella batterier. 

Systemfunktioner

 • Modulär design, olika kapslingsstorlekar för huvudcentral, undercentraler, batterihållare och batteri kapslingar.
 • Upp till 128 kretsar (64 på huvudcentralen och 64 på undercentraler) max 20 armaturer per krets.
 • Låga underhålls- och servicekostnader tack vare central övervakning av undercentraler och alla anslutna armaturer.
 • Automatiserad eller manuellt funktionstest med loggbok för status och felinformation.
 • Slutna blybatterier 10/12år.
 • Galvaniskt separerad bus för kommunikation med externa enheter.
 • Den patenterade Jokerfunktionen för kombinerad drift av maintained(alltid tänd), non-maintained(endast nöddrift), switched maintained(signalstyrd) armaturer på samma krets.

Nätverks kompatibel, grafik baserad styrenhet

 • 5,7 “TFT pekskärm
 • Integrerat webgränssnitt (InoWeb)
 • USB-gränssnitt till

Ladda/spara systemkonfiguration

Ladda/spara krets konfiguration (driftläge, övervakning och destinationstexter)

 • Administration av upp till 128 kretsar. (Max 2560 armaturer. 20 adresser per krets)
 • Automatisk övervakning av systemet, inklusive enstaka armaturer och kretsbrott utan egen bus
 • Integrerad loggbok för central sammanställning och >2 år lagring av alla systemrelaterade data

Battery Control System (BCS)