24V system, CLS

CLS 24

CLS 24 garanterar säker strömföring av nödbelysning och utför automatiska tester av samtliga armaturer (max 20 per utgång)

Vi inkluderar också vår Patenterade “Joker-teknik” för kombinerad drift av maintained(alltid tänd), non-maintained(endast nöddrift), switched maintained(signalstyrd) och individuell dimmerfunktion av armaturer på samma krets. 

Systemfunktioner

  • 24V nödbelysningscentral med automatisk styrning och övervakning av systemet och alla anslutna armaturer utan krav på egen bus. Kommunikation sker på kraftkabel.
  • Systemet levereras med “JOKER teknik funktion” kombinerar drift av non-maintained, maintained and switch-maintained
  • Armaturerna kan adresseras, programmeras och dimras individuellt.
  • Integrerad loggbok för att registrera all data för en period >2 år.
  • Skärmen rymmer 4*20 tecken.
  • Kontroll, hantering och felrapportering av upp till 20 armaturer per krets.
  • 2 respektive 4 separata kretsar för upp till 20 armaturer vardera.
  • Ansluta armaturer kan regleras av 2 styrcentraler för att ställa in driftläge vid normaldrift eller styras av separat dimmerenhet.
  • Statusinformation om centralen och armaturer i klartext och med lysdioder.
  • Fjärromkopplare för att blockera systemet t.ex. styrd av lås/larm.
  • Integrerad InoWeb gränssnitt.
  • Potentialfria signalkontakter för anslutning till överordnat system.