Home / (B) Produkter – Platshållare / Nödbelysning & System

Nödbelysning & System

Rätt belysning där det behövs – när det behövs

Varför

kravet på nödbelysning och vägledande markering finns för att vi så säkert och snabbt som möjligt skall kunna utrymma vid fara. Systemet måste fungera även vid strömavbrott. Orsakerna till utrymning är olika typer av hot, t.ex. utsläpp, brand eller just strömavbrott.
Myndigheterna reglerar detta genom att utfärda lagar och förordningar för hur man får bygga (Boverkets byggregler, BBR), hur en arbetsplats måste se ut (Arbetsmiljöverkets förordningar), och vem som ansvarar för anläggningen och därmed måste sköta kontroll och underhåll (MSB Myndigheten för skydd och beredskap, Lag om skydd mot olyckor).

Svenska och internationella standarder hjälper till att samordna och definiera minimikrav som måste uppfyllas för att en nödbelysningsanläggning skall vara rätt projekterad, rätt installerad, bestå av godkända produkter och att dessa sköts på rätt sätt.

Allt för att uppnå rätt belysning där det behövs – när det behövs

 

 

 

 

Val av systemb-portugal-2013-road-trip-gallery

Nödbelysning definieras av att både vägledande markering och viss belysning skall fungera även vid avbrott på ordinarie elförsörjning, därför måste reservkraft finnas antingen centralt eller inbyggt i varje armatur.

Med ett centralt system får man endast en punkt för kontroll och underhåll av batterier. Flera av våra centralsystem erbjuder  dessutom styrning och övervakning av alla anslutna armaturer. Våra system kräver ingen egen BUS utan kommunicerar på kraftkabeln.
Med adresserbara armaturer kan ljusnivå anpassas till lokala förhållanden och behov. Dimmad drift förlänger livslängden.

Fastighetsägare/Nyttjanderättsinnehavare måste bedriva SBA, Systematiskt brandskyddsarbete. I Det ingår regelbunden funktionskontroll av nödbelysning och vägledande markeringar. Det ska finnas en loggbok som visar när och med vilket resultat som kontrollerna genomförts.

Tabellen nedan kan hjälpa till att jämföra alternativ inför ett val av system.

A/ Central med adresserade armaturer och självtest
B/ Central standard med självtest
C/ Central standard
D/ Armaturer med egen reservkraft och självtest