Miljödeklaration

LED (ljus emitterande dioder) är halvledare som omvandlar elektrisk energi till ljus. Tekniken karaktäriseras av att ha mycket lång livslängd och extremt låg energiförbrukning.

Vi har tillverkat hänvisningsarmaturer med dioder sedan början av nittiotalet och var först i Europa med den nya tekniken. Efter ett omfattande utvecklingsarbete fann vi en unik, patenterad metod att tillvarata och distribuera ljuset från dioder jämt över en yta.

Lysdioder är en underhållsfri ljuskälla med mycket lång livslängd. Minst 100 000 timmars drift innan ljusutbytet halverats. I EXIT® serien är alla komponenter utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria livslängden är minst 10 år.

Lägre energiförbrukning

Jämfört med konventionella belysningsmetoder reduceras energiförbrukningen till ett minimum. En typisk hänvisningsarmatur ur vårt sortiment förbrukar mindre än 1W inklusive förluster. Det betyder i de flesta fall en energibesparing på minst 90% jämfört med konventionella armaturer. Lägre energiförbrukning ger mindre växthusgaser. En sparad kWh betyder 996g mindre utsläpp av CO2.

Minskade koldioxidutsläpp

Genom att byta ut tolv lysrörsarmaturer mot LED-belysta EXIT minskar du koldioxidutsläppen med
cirka 1 000 kg per år och miljöpåverkan blir betydligt lägre.

Återvinningsbara material

EXIT är i huvudsak tillverkad i återvinningsbara material som akryl, P.E.T. och aluminium. Batteriversionen är försedd med NiMH-celler
EXIT® är miljödeklarerad. Se Miljöfakta.